Garantie PVC vloeren

ONZE PRODUCTEN:
De PVC vloeren van De Vries Parketshop bieden u de beste prijs-/kwaliteitsverhouding.
De collectie bestaat uit meerdere merken en gebruiksklassen, maar ook uit verschillende lengtes, breedtes, decors en structuren. De Vries Parketshop gaat er voor om een mooi productenprogramma te koppelen aan goede kwaliteiten. Onze vloeren voldoen aan strikte productiestandaarden ( EN 14041, EN 649) en bieden garanties
voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik. Belangrijk is dat de vloeren geplaatst worden volgens de geldende legvoorschriften, en onderhouden worden volgens de geldende onderhoudsvoorschriften.

ONZE GARANTIE:
De Vries Parketshop garandeert na opvolging van de legvoorschriften en onderhoudsvoorschriften de
deugdelijkheid van haar PVC / Vinylvloeren collectie. Uitgezonderd beperkte kleur- en/of glansafwijkingen die technisch niet te vermijden zijn en die geen gevolg(en) hebben voor de kwaliteit. In het geval een buitengewone slijtage of een ander probleem zichtbaar wordt na oplevering van de vloer zal De Vries Parketshop zorg dragen voor vervangend materiaal voor dat gedeelte waarop de schade van toepassing is.
Afhankelijk van het aantal jaren gebruiksgenot vervalt er een evenredig deel van de garantie.
Voorbeeld: een vloer met 10 jaar garantie heeft na 2 jaar een toegewezen klacht dan zal er 80 %
worden vergoed. Elk jaar vervalt er in dat geval dus 10% garantierecht.
De Vries Parketshop maakt een voorbehoud van een geringe kleur-of glansafwijking aan het te vervangen
gedeelte.

UITSLUITING:
Niet onder garantie valt schade welke ontstaan is door verbranding, verschroeiing als gevolg van
contact met chemische middelen of andere zaken welke gewoonlijk niet thuis horen in de
toegepaste ruimte. De garantievoorwaarden zijn alleen geldig na installatie volgens de legvoorschriften en
onderhouden volgens de onderhoudsvoorschriften.
Rolstoelwielen dienen te voldoen aan DIN 68131 / EN 425 ( 50mm diameter en 20mm breedte)
daarnaast mag het loopoppervlak van deze wielen geen (las)naad bevatten.
De Gluedown / Dry back PVC vloeren dienen volvlakkig te worden verlijmd. Lijmen dienen te zijn
aangebracht volgens de voorwaarden van de lijmleverancier.
Verlijming met rol- en of fixeerlijmen zijn niet toegestaan. Bij twijfel kun u contact met De Vries Parketshop op
nemen.

ONDERHOUD:
Vloeren dienen regelmatig te worden onderhouden. Regelmatig stofzuigen en vochtig afnemen en onderhouden met een vinylpolish horen daarbij. Als bescherming van uw PVC vloer adviseren wij zeer dringend het gebruik van een goede entree ofwel schoonloopmat. Bij gebruik van matten dient u rekening te houden dat veel goedkopere matten een slechte kwaliteit weekmakers kunnen bevatten, welke bobbels, verkleuring en delaminatie kunnen veroorzaken.

V.O.S. = Vluchtige Organische Stoffen
Elke PVC vloer bevat weekmakers, deze weekmakers garanderen een langdurige flexibiliteit van uw
vloer. De Vries Parketshop ziet er op toe dat de juiste en meest veilige weekmakers in haar producten worden
toegepast. Deze weekmakers voldoen aan de strengste normen welke in Europa gelden.
Het is daarom dat alle PVC / Vinylvloeren uit de collectie Dibt / AGBB en/ of CE gecertificeerd zijn.
Dit garandeert een schoon binnen milieu. De Vries Parketshop is terzake van de geleverde PVC vloerbedekking op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke mogelijke (gevolg) schade dan ook, anders dan haar aansprakelijkheid welke voortvloeit uit deze garantie.

X